ارتباط با اس ام اس

کالای خـــــواب ورونیکا همیشه و در هر لحظه آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان عزیز می باشــد به همین منظور، سامانه پیامک ورونیکا در جهت بهبود ارتباط و ارائه خـدمات بیشتر به مشتریان راه انـدازی شده است.
شما می توانید از طریق ارسال پیامک به شماره ۸۸۱۷۵۵۱۸-۹۸۲۱ با ما در ارتباط باشید.
علاوه بر این، افراد عضو باشگاه ورونیکا نیز می توانند از طریق ارسال کد “۴۱۸” به این سامانه راهنمای اطلاعات کارت وفاداری خود را دریافت نمایند.
در صـورتی که رمــز کارت وفاداری خود را فرامــوش کرده اید، کــد “۴۰۰”، جــهت اطلاع از باقــیمانده اعتبار کارت وفــاداری خــود، کــد “۴۱۰” ، و جــهت دریافــــت اطلاعـــات کــلی کارت خــود، کــــد “۴۴۰” را ارســال فـــرمــایید.