حوله ها

حوله ای ایسیمو در سه نوعحوله های ابعادی، ست های تن پوش، و حوله های تزئینی آشپزخانه برای مشتریان ارائه شده است.

برای دیدن طرح ها در هر دسته، روی عکس مربوطه کلیک کنید.