Showing 1–12 of 18 results


در مجموعه حوله های ایسیمو انواع حوله در سایز ها و ترکیب رنگی و تعداد تکه های متنوع، و با استفاده از الیافی که هم آبگیری بالا داشته و هم باعث شادابی و نشاط پوست می شود در کنار هم جمع شده و در بسته بندی زیبایی ارائه شده اند.