[gap height=”54px”]

[section class=”radius-1″]

[row]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

 

 

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”4096″ bg_pos=”50% 0%” border=”0px 0px 0px 0px”]

 

 

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”boronz” class=”justify-1″]

[row]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

 

 

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

 

 

[ux_banner bg=”2376″ class=”box-shadow-1″]

 

 

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

 

 

[title text=”کارت سفید” icon=”icon-gift” size=”91″]

با کارت سفید ورونیکا می توانید هنگام خرید از هر یک از شعب ورونیکا از شارژ کارت ورونیکا به جای پرداخت پول نقد در هنگام خرید استفاده کنید .

در هر کارت شارژ هدیه ای معادل 300،000 تومان وجود دارد و در مناسبت های مختلف مانند تولد، سالگرد ازدواج و همچنین اعیاد مختلف، هدیه کالای خواب ورونیکا به صورت شارژ پول نقد درکارت شما واریز می گردد.

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”silver” class=”justify-1″]

[row]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

 

 

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”2375″ bg_pos=”57% 0%” class=”box-shadow-1″]

 

 

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”کارت نقره ای” icon=”icon-gift” size=”91″]

با کارت نقره ای ورونیکا می توانید هنگام خرید از هر یک از شعب ورونیکا از شارژ کارت ورونیکا به جای پرداخت پول نقد در هنگام خرید استفاده کنید .

در هر کارت شارژ هدیه ای معادل 200،000 تومان وجود دارد و در مناسبت های مختلف مانند تولد، سالگرد ازدواج و همچنین اعیاد مختلف، هدیه کالای خواب ورونیکا به صورت شارژ پول نقد درکارت شما واریز می گردد.

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”gold” class=”justify-1″]

[row]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

 

 

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner bg=”2377″ bg_pos=”0% 100%” class=”box-shadow-1″]

 

 

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”کارت طلایی” icon=”icon-gift” size=”91″]

با کارت طلایی ورونیکا می توانید هنگام خرید از هر یک از شعب ورونیکا از شارژ کارت ورونیکا به جای پرداخت پول نقد در هنگام خرید استفاده کنید .

در هر کارت شارژ هدیه ای معادل 400،000 تومان وجود دارد و در مناسبت های مختلف مانند تولد، سالگرد ازدواج و همچنین اعیاد مختلف، هدیه کالای خواب ورونیکا به صورت شارژ پول نقد درکارت شما واریز می گردد.

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]